TMT ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ AA

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 โดย TMT ได้รับการจัดอันดับเรตติ้งในระดับ AA (จากการประเมิน 4 ระดับ คือ AAA, AA, A และ BBB ตามลำดับ) และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า TMT ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)