ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
List of ShareholdersNumber of SharesPercentage (%)
นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ196,100,00022.52
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ104,767,70012.03
นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ68,112,0007.82
น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ67,889,8007.80
นาย คมสัน ธรสารสมบัติ66,140,1507.60
นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ64,000,0007.35
นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ35,621,0004.09
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH25,000,0002.87
UBS AG SINGAPORE BRANCH20,000,0002.30
นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา10,200,0001.17