ธุรกิจของ TMT

TMT Business Banner
TMT Business Banner
TMT Business Banner

ธุรกิจของ TMT

ผู้ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร

ผู้ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง และผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ บริษัทเชี่ยวชาญในการบริหารระบบช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการจัดการวัตถุดิบจากผู้ผลิต การแปรรูป การรวบรวมสินค้า การจัดเก็บ การขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว ครบถ้วน ตรงตามเวลา ช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในระบบซัพพลายเชน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการต่างๆ ให้สามารถขยายตัวและมีประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจที่สะดวกและดียิ่งขึ้น

คุณภาพและความไว้วางใจ

เพราะคุณภาพของสินค้าและบริการจาก TMT คือหัวใจสำคัญที่อยู่ในทุกกระบวนการตั้งแต่ ผลิต จัดเก็บ จนถึงส่งมอบคุณค่าพร้อมความเชื่อถือวางใจส่งต่อไปสู่ลูกค้า

ผลิตเหล็กโครงสร้างขึ้นรูปเย็น

COLD FORMING PROCESS

สายการผลิตท่อเหล็กเพื่อใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป (Steel Tube) ท่อเหล็ก
ที่ใช้ในงานระบบ (Carbon Steel Pressure Pipe) สายการผลิตเหล็กตัวซี (C-Channel ) และการขึ้นรูปเฉพาะด้วยการกดพับ (Pressing)

แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
Flat Steel Processing

การตัดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Cut to Length Line) 
การตัดเหล็กแผ่นตามขนาดหรือรูปแบบเฉพาะ (Cutting & 
Shearing) การผลิตแผ่นเหล็กเรียบพิเศษ STAY FLAT 
(Stretcher Levelling) และการผลิตเหล็กแถบม้วน 
(Slitting)

จัดจำหน่ายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร 
Steel Distribution and Service Center

TMT ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยบริการ การเตรียม
ผลิตภัณฑ์เหล็กตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ (Pre-Process) เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องเลเซอร์ (Laser Cutting) การตัดท่อเหล็กด้วย
เลเซอร์ 3 มิติ (3D Laser Cutting) และงานอื่นๆ ตามแบบเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ