นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

TMT

www.set.or.th

4.96 บาท

+0.04 (+0.81%)

16,305

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้ของ TMT ในแต่ละปี (รายได้รวม: ล้านบาท)
อัตราเติบโตรายได้รวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (สำนักงานใหญ่)
ช่องทางการติดต่อ
+662 685 4000
info@tmtsteel.co.th