TMT รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คุณประวาส สันตวะกุล กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในฐานะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ