TMT Charity Project for Sustainability 

วันที่ 5 เมษายน 2567 TMT มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ และพยาบาลในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่