ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ เข้าเยี่ยมชม TMT

วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารของ TMT ให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ 13 หน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของ TMT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร เพื่อร่วมพูดคุยและหารือถึงแนวทาง และมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การประสานร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต