จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (62)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมโครงสร้างอาคาร Knowledge Center และกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กของ TMT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป