จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (61)

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมโครงสร้างอาคาร Knowledge Center และกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ของ TMT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป