นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

คุณอนุชิต เอื้ออารักษ์

anuchit.u@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) จำกัด

คุณอาภาภรณ์ แสวงพรรค

arparpornS@th.dbs.com

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย 
เอ็กซ์สปริง จำกัด

คุณพรศรี ลายสนิทเสรีกุล

phornsriL@krungthaixspring.com

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสุรชัย ประมวลเจริญกิจ

surachai.P@maybank.com