ท่อเหล็ก

Products Categories

ท่อกลม

ท่อเหลี่ยม

ท่อแบน / แป๊บแบน

ท่อเหลี่ยม GI

ท่อแบน GI / แป๊บแบน GI

ท่อเหล็กรับแรงดัน ASTM A53 / TIS 276

ย้อนกลับหน้าหลัก
Round tube_1
Round tube_2
previous arrow
next arrow

standard

TIS 107-2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 107-2561

ROUND TUBE SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th
Square_1
Square_2
previous arrow
next arrow

standard

TIS 107-2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 107-2561

SQUARE TUBE SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th
RECTANGULAR TUBE_1
RECTANGULAR TUBE_2
previous arrow
next arrow

standard

TIS 107-2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 107-2561

RECTANGULAR TUBE SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th
SQUARE TUBE GI_1
SQUARE TUBE GI_2
previous arrow
next arrow

standard

TIS 107-2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 107-2561

SQUARE TUBE GI SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th
RECTANGULAR TUBE GI_1
RECTANGULAR TUBE GI_2
previous arrow
next arrow

standard

TIS 107-2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 107-2561

RECTANGULAR TUBE GI SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th
CARBON STEEL PRESSURE PIPE_1
CARBON STEEL PRESSURE PIPE_2
CARBON STEEL PRESSURE PIPE_3
previous arrow
next arrow

Product details

ท่อเหล็กรับแรงดัน TMT ผ่านการทดสอบความทนต่อแรงดัน ด้วยเครื่องทดสอบแรงดันน้ำ ( Hydrostatic Tester ) ตามที่มาตรฐานกำหนด ทุกชิ้น 100 %

standard

ASTM A53 / TIS 276

TMT BROCHURE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

Product details

ท่อเหล็กรับแรงดัน TMT ผ่านการทดสอบความทนต่อแรงดัน ด้วยเครื่องทดสอบแรงดันน้ำ ( Hydrostatic Tester ) ตามที่มาตรฐานกำหนด ทุกชิ้น 100 %

standard

ASTM A53 / TIS 276

CARBON STEEL PRESSURE PIPE
ASTM A53 / TIS 276 SCH.40
SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th