เหล็กรูปพรรณ

Products Categories

เหล็กรูปตัวซีมีขอบ

เหล็กรูปตัวซี

เหล็กรูปตัวซีมีขอบ GI

เหล็กฉาก (พับ)

ย้อนกลับหน้าหลัก
LIP CHANNEL_1
LIP CHANNEL_2
previous arrow
next arrow

standard

TIS 1228-2561

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 1228-2561

LIP CHANNEL SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th
LIGHT CHANNEL_1
LIGHT CHANNEL_2
previous arrow
next arrow

standard

TIS 1228-2561

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 1228-2561

LIGHT CHANNEL SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th
LIP CHANNEL GI_1
LIP CHANNEL GI_2
LIP CHANNEL GI_3
previous arrow
next arrow

standard

TIS 2817-2562

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 2817-2562

LIP CHANNEL GI SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th
LIGHT ANGLE_1
LIGHT ANGLE_2
previous arrow
next arrow

standard

TIS 1228-2561

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 1228-2561

LIGHT ANGLE SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • +662 685 4000
 • info@tmtsteel.co.th