เอชบีม / ไวด์แฟลงก์

H-Beam_1

standard

TIS 1227-2558

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
  • +662 685 4000
  • info@tmtsteel.co.th