เหล็กเพลท

Hot Roll Plate_1

Product details

เหล็กแผ่นที่มาจากกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อน ที่รีดจนได้ขนาด หรือความหนาตามที่ต้องการ

standard

GRADE : SS400, HR1, SPHC, SS490, SS540, SM400A, SM490YA, SG295, A36, A572Gr50, A283C, S275JR, S355JR

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Product details

เหล็กแผ่นที่มาจากกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อน ที่รีดจนได้ขนาด หรือความหนาตามที่ต้องการ

standard

GRADE : SS400, HR1, SPHC, SS490, SS540, SM400A, SM490YA, SG295, A36, A572Gr50, A283C, S275JR, S355JR

HOT ROLLED PLATE SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
  • +662 685 4000
  • info@tmtsteel.co.th