เหล็กรูปตัวซีมีขอบ GI

LIP CHANNEL GI_1
LIP CHANNEL GI_2
LIP CHANNEL GI_3
previous arrow
next arrow

standard

TIS 2817-2562

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
  • +662 685 4000
  • info@tmtsteel.co.th

standard

TIS 2817-2562

LIP CHANNEL GI SPECIFICATION

** กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
  • +662 685 4000
  • info@tmtsteel.co.th