ผลิตภัณฑ์เหล็ก TMT ได้รับการรับรองสินค้า MiT ( Made in Thailand )

ผลิตภัณฑ์เหล็ก TMT ได้รับการรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กออกเป็น 7 หมวด ดังนี้
1. ท่อเหล็กกล้า สำหรับงานระบบเครื่องกลและแรงดัน ASTM A53
2. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มอก.107-2561
3. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มอก.1228-2561
4. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มอก.1479-2558
5. เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ มอก.1499-2541
6. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดทนความดัน มอก.276-2562
7. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป มอก.528-2560