SET Awards 2020

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards 2020 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

โดยในปีนี้ TMT ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัล Outstanding  Innovative Company Awards Business Excellence, Innovation : STAY FLAT ,the ultimate in steel sheet.
2. หุ้นยั่งยืนThailand Sustainability Investment  (THSI)