ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ TMT เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน (THSI)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 โดย TMT เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า TMT ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ