TMT รับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 TMT รับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบให้กับองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก