TMT รับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 คุณประวาส สันตวะกุล COO เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบให้กับองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก