TMT รับรางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2015”

TMT รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2015” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง