ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center ได้รับรางวัลที่ 1 ในงาน “BlueScope Design Award 2015”

ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center ซึ่งออกแบบโดย บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดแบบโครงการ "Innovative Steel Design Contest" ซึ่งเป็นการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก ในระดับวิชาชีพสถาปนิก ในงาน BlueScope Design Award 2015 ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการให้ความรู้แก่พนักงาน รวมทั้งเป็นสถานที่สัมมนาและฝึกอบรมความรู้เรื่องเหล็กแก่ลูกค้า คู่ค้า และนิสิต นักศึกษา