TMT ได้รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560

ตามที่ TMT ได้จัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560 โดยการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และ TMT ผ่านการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2560 คุณประวาส สันตวะกุล COO เป็นตัวแทนของ บริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560 ภายใต้งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2560