TMT Charity Project for Sustainability 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 TMT ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็ก มอบให้แก่โรงเรียนมุสลิมบำรุง ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปซ่อมแซมโครงหลังคาห้องน้ำของโรงเรียน