TMT ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 TMT ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโครงการนักศึกษาฝึกเตรียมเข้าทำงานกับสถานประกอบการ ณ โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และทักษะในการทำงานจริง สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมไทยต่อไป