ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชม TMT

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 TMT ต้อนรับคณะ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและศูนย์กระจายสินค้าของ TMT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการประกอบอาชีพในอนาคต