ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 และจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ TMT

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 TMT ต้อนรับคณะ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง และจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า และกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กของ TMT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการในอนาคต