การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566  บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน ) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ โรงแรม คราวน์พลาซ่า ชั้น 21 กรุงเทพมหานคร