TMT Charity Project for Sustainability

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 TMT มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ และพยาบาลในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่