TMT Charity Project for Sustainability

วันที่ 2 กันยายน 2565 TMT ให้การสนับสนุนเหล็ก มอบให้แก่วัดยมนาตามธรรม และโรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปสร้างหลังคาห้องคลังพัสดุของวัด และโครงหลังคาลานกิจกรรมของโรงเรียน