TMT ร่วมลงนาม MOU กับวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 TMT ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการนักศึกษาฝึกเตรียมเข้าทำงานกับสถานประกอบการ ณ โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และทักษะในการทำงานจริง สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมไทยต่อไป