TMT Charity Project for Sustainability

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 TMT ให้การสนับสนุนเหล็ก มอบให้แก่วัดสันติธรรมมาราม ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อนำไปซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญที่เกิดความเสียหาย