การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565  บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน ) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ณ โรงแรม คราวน์พลาซ่า ชั้น 21 กรุงเทพมหานคร พร้อมมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19