โครงการเหล็กเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 TMT ให้การสนับสนุนเหล็กมอบให้แก่วัดสันติธรรมาราม เพื่อนำไปซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ TMT ให้การสนับสนุนมอบเหล็กให้แก่วัดสันติธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำไปปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญที่เกิดความเสียหาย