จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (56)

TMT  ร่วมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์เหล็ก อุปกรณ์การทำงาน และสถานที่ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาการเตรียมงานโครงสร้างเหล็ก ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 18 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการวิจัย ออกแบบ และก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน Solar Decathlon Europe 2021/2022 (SDE21/22) ที่เมืองวุพเพอร์ทาล ประเทศเยอรมนี