TMT ร่วมสนับสนุนการ สร้างโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 26 สิงหาคม 2564  TMT มอบเงินจำนวน 230,000 บาท ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา