TMT ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์กับโรงพยาบาลวังน้อย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 TMT ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์กับโรงพยาบาลวังน้อย รวม 120,000 บาท เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19