TMT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564  บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน ) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ โรงแรม คราวน์พลาซ่า ชั้น 21 กรุงเทพมหานคร พร้อมมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19