จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (55)

17 ธันวาคม 2563 TMT ให้การสนับสนุนและมอบเหล็กรูปพรรณ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำไปศึกษาปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับงานเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น และนำโครงร่างปริญญานิพนธ์นี้ เข้าร่วมประกวด โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) For Young Engineers 2020 (SSI4YE)