จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (54)

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการทำงานของวิศวกร ในอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป