กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา

TMT จัดกิจกรรม Let Relax by Blind  Massage เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการทางสายตา จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Relax และ ห้อง Activities ชั้น 22  สำนักงานใหญ่สาทร