TMT มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

วันที่ 9 กันยายน 2563 TMT และพนักงาน ร่วมบริจาค สิ่งของ เครื่องใช้ และคอมพิวเตอร์ ที่ยังมีสภาพดีให้กับผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส ทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิบ้านนกขมิ้น