จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (53)

3 สิงหาคม 2563 TMT  ให้การสนับสนุนและมอบเหล็กรูปพรรณให้กับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เพื่อฝึกทักษะการเชื่อม การตัด และการเรียนการสอนในด้านอื่นๆ ต่อไป