TMT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน ) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ โรงแรม คราวน์พลาซ่า ชั้น 21 กรุงเทพมหานคร พร้อมมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19