เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าเยี่ยมชม TMT สาขาวังน้อย

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารของ TMT ให้การต้อนรับ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า สาขาวังน้อยพร้อมพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อเหล็ก และคลังสินค้าของ TMT