TMT ติดตั้งตะแกรงเหล็กเพิ่มความสะดวกสบายในการกดน้ำดื่ม

วันที่ 18 มิถุนายน 2563  ทีม TMT SD  ร่วมกับหน่วยงาน Maintenance  เข้าติดตั้งตะแกรงเหล็กสำหรับวางภาชนะในการกดตู้น้ำดื่มเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชาวบ้านในการใช้งาน  ณ  บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา