กรรมการบริษัท TMT ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

คุณไพศาล ธรสารสมบัติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทน คุณสูรย์ ธรสารสมบัติ กรรมการบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นจำนวนเงินรวม 10 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาล 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลราชวิถี  และมูลนิธิรามาธิบดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2, 7 และ 15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 นี้ต่อไป