TMT มอบชุด PPE 2,000 ชุดให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Personal Protective Equipment หรือ PPE)  ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 2,000 ชุด ผ่านสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19