TMT มอบเครื่องทำน้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำ

 TMT ได้นำรายได้จากค่าสมัครกิจกรรม TMT Challenging Run 2019 โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ ให้กับโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์) เพื่อให้นักเรียน อาจารย์และบุคคลากรของโรงเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย