บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ จาก บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เข้ารับฟังการบรรยายภาพรวมของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และเข้าเยี่ยมชมกระบวนผลิต การจัดการคลังสินค้าของ TMT